Livskvalitet i fokus - hverdagslykke

Om oss

Dagens eiere er Live og Kristoffer Svalastog Skinnes.

Kristoffer er fra Rauland i Telemark og Live er fra gården. Vi møttes på Universitetet på Ås der Kristoffer ble Siviløkonom med energiøkonomi som hovedfelt og Live tok en master i Innovasjon og en fagprofil master i Naturbasert Reiseliv. 

Vi har laget oss et "big hairy goal" om å bli beste gård i verden på klima, dyrevelferd og sosiale medier...! Vi har lagt om hele gården med sine 310 mål innmark til økologisk drift på regenerative og biodynamiske prinsipper. Skogen er på ca 7000 mål. Vi har soyafritt økologisk forede frittgående gris og sauer som lever deilige liv på beite og avlives fullstendig stressfritt på beitet sitt. Vi bygget eget slakteri på gården i 2018 for å få til dette. Vi leier ut hytter både til rekreasjon og jakt. Ekslusiv krepsing i Krøderfjorden er en av våre speisaliteter, både for vennegjenger/familie og bedrifter. Siste nytt er en Lavvo Yogashala, tretopphytte og utebadstue på en av strendene til gården!  Vi driver stadig med nye prosjekter og utvikling så følg med - og se menyen for de eksisterende produktene :)

Historie om gården:

Skinnes navnet kommer av neset som ligger mellom Skinnesfjorden og Råenfjorden. Det sies at navnet kommer av solen som skinner på neset.

Ut fra gamle bygdebøker kan det se ut som at at opprinnelig var Glesne (som også innbefattet Vassenrud), Fyrand og Skinnes har vært ett velde ved ytre enden av Krøderfjorden. I tilfellet dette er riktig var det et meget stort ætteområde, men ikke urimelig stort.(ca 70.000 daa)

Skinnesgårdene er de eneste gårdenene i Krødsherad som er delt av fjorden.

Fra 1301 har vi det eldste brevet i bygda, det er skrevet i Oslo i kong Håkons navn 9 og omhandler grensen mellom Skinnes og Glesne på østsida av fjorden. Det ble tidlig tre garder Skinnes, øvre, mellom og nedre. Dessverre har benevnelsen skiftet opp gjennom tidene. Det er et stort ansvar å forvalte en så gamel slektsgård, og vi ønsker å bygge vidre på forfedrenes innsats og gjøre dem stolte. 

 

Are you intressted to Volunteer with us? 

CLICK HERE! :)