Flott jaktterreng, mye dyr...

Jakt

Vi leier ut jakt på åremål

OBS - alt utleid 2023 og jegerne forlenger somregel kontraktene sine

Småvilt

Det kan jaktes på både småvilt og storvilt. Småviltjakta omfatter storfugl, hare og rådyrjakt. Disse blir leid ut hver for seg eller som en kombinasjon avhengig av ønsker og interesser. Skogen kan deles opp i naturlige teiger og leies ut hver for seg eller samlet. Det er 8 hytter av forskjellig størrelse og standard på eiendommen som kan leies ut sammen med jakta. Dette gjør at vi kan imøtekomme de fleste ønsker og behov. Skogen starter ved Krøderfjorden som ligger på 132moh og stiger opp mot 400moh lengst inn på åsene. Det er slake lier og åser som gjør at det er lett framkommelig de aller fleste steder. Dette er et trivelig tur og jaktterreng som du vil trives i. 

Skogsbilveiene blir brøytet fram til jul, veiene kan også brøytes utover vinteren men da mot ekstra betaling.

Det er et svært godt utbygd veinett av høy standard i skogen som gjør at det er lett å bruke hele skogen og det er lett å forflytte seg. Det er også mange enkle traktorveier som er framkommelig med 4-hjuls trekk.

Jakta leies fortrinnsvis ut som åremålsjakt og vi kan gjøre avtale over flere år.

Fiske

Det er gode fiskemuligheter både for fiske med stang og fiske med garn. Det kan fiskes i mange skogsvann og tjern. På østsida av fjorden går Børkeset vassdraget over eiendommen. Dette vassdraget inngår i et samarbeid med Krødsherad Jeger og Fiskeforening om årlig kalking og kultivering av vassdraget som har gjort at fiskebestanden i vassdraget er i meget god kondisjon og stand. På vestsiden av fjorden ligger Glessjøen som er et av de største skogsvanna på Østlandet. Glessjøen har god ph på grunn av bergartene som omgir vannet . Det finnes rikelig med fisk i vannet . Gården har også fiskerett i Krøderen med flere kilometer lang strandlinje. Det finnes både ørret, sik, abbor og gjedde i fjorden.

I tilegg er det godt krepsefiske på eiendommen som er en eksklusiv grunneier rett. Les mer om krepsing her