Overnatting på gamle gardshus og stabbur

Oppdrag VER-DI

Live hadde et fotooppdrag for EU prosjektet Ver-di i 2010. Sammen med interiørstylist Kathrine Evju var de rundt på 6 gårder og tok bilder.